Comprehensive logistical support in the establishment of the Link project

תיאור הפרוייקטx

תמיכה לוגיסטית בהקמת Link

פרטיםx

לקוח: MW (Exyte)
אתר: אינטל ישראל Fab-28
היקף: 12 חודשים, 35 עובדים

תכולת פרוייקטx

מענה לוגיסטי מלא של כלל שרשרת האספקה הכולל:
המכלות וטיפול בציוד בנמלי היעד.
שילוח בינלאומי Door to Door.
ניהול מלאי כולל ומורכב, לרבות תמיכה בקיוט.
ריקון מכולות ומתן כלל פתרונות אחסנה לכל סוגי הציוד.
הכנת קיטים והרכבות במורכבויות משתנות.
שירותי שינוע והצבה הכוללים: ציוד במידות חריגות, ציוד רגיש ומורכב, פעילות בסביבה נקיה (CR), פעילות במספר מוקדים באתר פעיל.
שירותי מנוף ומלגזות לרבות ביצוע מיקום, קיבוע, עיגון ופילוס של הציוד בעזרת צוותים מומחים של החברה.