Construction of a solar power plant in Ashlim

תיאור הפרוייקטx

התקנת 102,000 מראות העוקבות אחרי השמש

פרטיםx

לקוח: BrightSource

אתר: תחנת כוח סולארית אשלים

היקף: 18 חודשים, 50 עובדים

תכולת פרוייקטx

הרכבה והתקנת 102,000 מראות העוקבות אחר תנועת השמש ומרכזות את האור במגדל.

העבודה התאפיינה בטיפול, שינוע והרכבת מראות במידות 2X4 מ’, בכל תנאי מזג האוויר, תוך הקפדה על נהלי בטיחות ואיכות.

הפעילות כללה ניהול השטח הלוגיסטי באתר, משלב קבלת הציוד, ריקון מכולות, אחסון וניהול מלאי, הרכבת מכלולים ואספקה לשטח.

פעילות הביצוע כללה הפעלת צוותי הרכבה, תפעול מנופים וציוד צמ”ה בשטח, כולל צוותי בקרת בטיחות ואיכות.