Transportation and installation of Soda Stream machines

תיאור הפרוייקטx

העברת שני מפעלים מייצרים מאזור התעשייה מישור אדומים לאזור התעשייה עידן הנגב

פרטיםx

לקוח: סודה סטרים
אתר: עידן הנגב, פארק תעשייה, רהט
היקף: 8 חודשים, 50 עובדים

תכולת פרוייקטx

שינוע והתקנת מכונות.
פירוק והתקנה מכנית, הצבה ופילוס.
חיווט וחיבור חשמלי.
התקנת מערכות צנרת.
תמיכה בוונדורים עד להפעלת המכונה.
העבודה מתבצעת בתוך מפעל עובד ובמינימום הפרעה לייצור.