Introduction and placement of FAB38 production line machines

תיאור הפרוייקטx

שינוע והצבת מכונות קו ייצור במפעל חדרים נקיים בסביבה יצרנית

פרטיםx

לקוח: אינטל
אתר: ישראל – FAB28
היקף: 60 חודשים, 80 עובדים

תכולת פרוייקטx

שינוע מכונות כולל רגישות ומורכבות ביותר ובהיקפים מאוד גדולים.
התקנת פדסטלים כולל לציוד רגיש למיקרו-ויברציות.
פתיחת אריזות, שינוע, הצבה, פילוס וקיבוע של המכונות.
תמיכה בוונדורים בהתקנת המכונות 24/7.
עבודה בסביבת ייצור רגישה בחדר נקי (Clean Room) בשיתוף פעולה עם צוותים בינלאומיים.