Installation of SCD mechanical and electromechanical machines and systems

תיאור הפרוייקטx

קבלן בית המבצע עבודות עבור מחלקת אחזקת תשתיות בחברת SCD.
ביצוע עבודות התקנת מכונות קו הייצור, מערכות מכניות ואלקטרומכניות.

פרטיםx

לקוח: SCD (המ”מ)
אתר: רפא”ל מכון לשם
היקף: חוזה רב שנתי, 10-15 עובדים בהצבה קבועה

תכולת פרוייקטx

התקנה מכנית, הצבה ופילוס.
ייצור והרכבת כל מערכות הצנרת, כולל צנרת נקייה.
בניה ושדרוג חדרים נקיים לרבות רצפה צפה, קירות וגריד תקרה.
כל מגוון עבודות הגמר.
העבודה מתבצעת בחדרים נקיים, במפעל מייצר במינימום הפרעה לייצור.