Installation of automation systems (AMHS) in the clean room

תיאור הפרוייקטx

התקנה של מערכות אוטומציה לאחסון ושינוע פרוסות (Wafers) בחדר הנקי

פרטיםx

לקוח: חברת Daifuku, חברה מובילה בתחום ייצור והרכבת מערכות AMHS לתעשיית המיקרואלקטרוניקה
אתר: אינטל ישראל ואינטל אירלנד
היקף: 24 חודשים, 85 עובדים פר פרוייקט

תכולת פרוייקטx

התקנה מכנית: הצבה, הרכבה ופילוס.
חיווט וחיבור חשמלי.
הרכבת מערכות צנרת נקייה.
שדרוג של מערכות קיימות, כולל פירוק והרכבה.
עבודה בסביבה רגישה בקווי ייצור פעילים בחדר הנקי (Clean Room).
העבודה בשיתוף פעולה עם צוותים בינלאומיים של חברת דייפוקו והלקוח.